Help people
when they need it the most!

Download IRO Rescue today

IRO Rescue on App Store IRO Rescue on Play Store
App

Help people
when they need it the most!

Download IRO Rescue today

IRO Rescue on App Store IRO Rescue on Play Store

Send alarm

For you without prior knowledge - Be ready!

With "IRO Rescue" you, as a individual, can send alarms to your surroundings without any prior knowledge. When an accident occurs or if a person is affected by a disease attack, quick and professional efforts can be crucial.

Receive alarm

For you with medical knowledge - Help when needed most

Anyone with any form of health education can submit their proof of education to become part of IRO Rescue. Using the latest technology, those who are registered in the app and are closest to the person or persons who need help can be quickly called to the site.

VMA

IMPORTANT MESSAGE TO THE PUBLIC

With "IRO Rescue" you can receive VMA, Important messages to the Public. VMA is a warning system that is used today in accidents and serious events, it is also sent in severe disturbances in important social functions, in times of crisis and during extraordinary events.

Managing critical situations

Your help is needed when searching for missing persons

IRO is completely organization-independent and offers the community and the volunteers a support to carry out relief efforts and other efforts in an effective and powerful way. We simplify coordination, communication, follow-up, reporting and much more so that the volunteers can concentrate on what is important - helping others.

Become a member

Become a member by downloading the app and signing up.

Om IRO

International Rescue Organization Ab

International Rescue Organization Ab är ett företag som startade på Åland (Finland) 2016. Visionen var att bygga upp ett system för de som har rätt förutsättningar och som vill hjälpa till vid olyckor och andra händelser där en eller flera personer är i en utsatt position. Våran vision har idag växt till något betydligt större där vi nu kan fungera som ett avancerat stöd för sammordning av frivilliga, frivilligorganisationer, myndigheter och insatspersonal vid i princip vilken samhällsinsats som helst oavsett om det är brand, översvämning, olyckor, försvunna personer eller dylikt.

IRO är helt organisationsoberoende och erbjuder samhället och de frivilliga ett stöd för att utföra hjälpinsatser och andra insatser på ett effektivt och kraftfullt sätt. Vi förenklar samordning, kommunikation, uppföljning, rapportering och mycket annat så att de frivilliga kan koncentrera sig på det som är viktigt – att hjälpa andra.

Verksamhet

Våra verksamhetsländer

Åland / Finland

International Rescue Organization Ab
FO-nummer: 2757175-1


Sverige

IRO Rescue AB
Organisationsnummer: 559279-0546

IRO Rescue Operation AB
Organisationsnummer: 559271-9727

Personerna bakom IRO

Sebastian Mansnerus

Brandman och ambulanssjukvårdare från Åland. Mångårig erfarenhet inom entreprenörskap. Arbetat som officerare inom sjösäkerhet på Star Cruises.

Anna Lotegen

Med i IROs styrelse sedan hösten 2020 med lång erfarenhet av företagsutveckling inom IT, teknik och entreprenörsskap. Arbetar till vardags som jurist inom IT och telekom.

Daniel Brodin

Har erfarenhet att leda tusentals personer i fält vid särskilda händelser. Entreprenör med mångårig erfarenhet av organisationsutveckling, företagsledning och hållbarhet.

Dan Nylund

Brandman och Ambulanssjukvårdare från Åland. Genomgått samtliga MSB befälsutbildningar samt tillsyn. Erfarenheter: Brandman sedan 2004.

Malin Ringbom

Arbetar som akutläkare på Åland och är specialist i allmänmedicin. Är också fotbollsläkare för ligalaget IFK Mariehamn. Stort intresse för akutsjukvård, skärgården och idrott.

Kim Kalmer

IT-entreprenör, systemutvecklare och arkitekt med mångårig erfarenhet av högpresterande system. Han har startat och driver företag inom bokning, ekonomi, hälsa m.m.

Vi på IRO vill rikta ett stort tack till alla er frivilliga som väljer att hjälpa dem som behöver det som mest!


VOLUNTARY

The IRO is based on volunteers. Everyone who has completed some form of medical training, such as doctors, nurses, other healthcare professionals, firefighters or active first-aiders, can join the IRO.

Members receive a registration number and an ID card. Before membership is approved, the applicant’s training is checked via the country’s register of licensed/registered healthcare professionals. The card then serves as a guarantee, both for the person providing help and the person receiving it.

FASTER HELP

There is a considerable need for fast assistance in many locations – such as in cities where ambulances may have difficulties reaching their destination rapidly due to traffic congestion, or in rural regions or archipelago areas where the distances driven may be long.

In isolated situations such as on cruise ships and aircraft there may also be a considerable and urgent need for assistance. Nearly two billion people travel by air worldwide every year, and surveys show that 30–40 cases of sudden illness occur every day! That’s why it’s important to quickly contact people with medical training who may be on board.

MODERN TECHNOLOGY

The IRO uses available technology in the best way possible to rapidly and simply summon the nearest person who can help.

Anyone in the general public who has a smartphone can download a free app and use it to alert the IRO if help is needed. When the alert is activated, the IRO members who are closest to the location of the incident, are alerted on their phones. The alert includes details of the precise geographical position of the location where help is needed. In other words, the system is geographically selective. Everyone is not summoned to all incidents – only those who are already in the area.

The technology is easy to use, no prior knowledge is required. One of our visions is that IRO members will have the option of filling in their IRO registration numbers when they book a plane or ferry ticket, for example. That will let the crew know in advance which of their passengers have medical skills.

UNDER THE SAME ROOF

The IRO wants to gather all volunteers under the same roof without being limited by national borders. The more members, the more effectively and more safely it will work.

Everyone who becomes a member offers their services voluntarily if an accident or sudden illness occurs. No members are accused of providing insufficient help or no help. In addition, no members can check where other members are or find out which members received an alert about a specific incident.
References

Haile Mahteme

Haile Mahteme

Adjungerande professor & Klinikchef, kirurgisk avdelning

Detta projekt är värdeskapande, spännande och smarttänkt för en verkligt god sak

Contact us if you want to know more

Contact us